Glaukom

galukom oci
 
 

Glaukom je chronická, progresivní nereverzibilní optická neuropatie, všeobecně spojována se zvýšeným nitroočním tlakem, při nichž dochází k charakteristickému strukturálnímu poškození zrakového nervu, úbytku vláken zrakového nervu a charakteristickým defektům zorného pole. Glaukom je charakterizován exkavací terče zrakového nervu s následnými defekty sítnicové citlivosti s poruchou zorného pole a dalšími psychosomatickými poruchami. Glaukom je definován jako progredující degenerativní u kterého mohou být přítomny jak degenerované axony a těla buněk v terminálních stádiích tak jiné, jako jsou intaktní ale funkčně poručené. Glaukomy dělíme na primární a sekundární dle nálezu na papile zrakového nervu a vyšetření zorného pole.

V současné době trpí glaukomem 66,8 milionů lidi na celém světě, z nichž je 6 milionů slepých. V České republice bylo v roce 2000 190,1 pacientů s glaukomem na 10 tisíc obyvatel, v roce 2001 se počet zvýšil 204,5. V roce 2015 bylo v České republice dispenzarizováno 4041 pacientů ve věku 0-19 let, v rozmezí 20-64 let tomu bylo až 31,8krát více (celkem 128 807 případů). Přibližně 1,5-2% populace nad 40 let veku mají glaukomové poškození zrakového nervu spojené se ztrátou vidění a zorného pole. Výskyt stoupá s přibývajícím věkem až na 3,5% u osob 70-85 let.


Stále nevíme, co způsobuje glaukom, ale známe několik rizikových faktorů

Zvýšený oční tlak stejně jako velké změny očního tlaku jsou základními rizikovými faktory pro glaukom. Tyto rizikové faktory lze léčit.

Stáří: Je vzácné, že lidé mladší 40 let onemocní glaukomem. Výskyt glaukomu se však zvyšuje s věkem — 2 % lidí starších 50 let a 5 % lidí starších 75 let má glaukom.

Rodinná historie: Pokud máte blízkého člena rodiny s glaukomem, je riziko 3-9krát vyšší, že onemocníte i vy.

Další rizikové faktory: Dalšími rizikovými faktory mohou být těžká krátkozrakost nebo dalekozrakost, tenké rohovky a cukrovka.

 

Oční tlak

Zvýšený oční tlak je jedním z největších rizikových faktorů pro glaukomNormální oční tlak je mezi 10 a 21 mmHg. Pokud je oční tlak mezi 22 a 29 mmHg, je riziko glaukomu desetkrát vyšší než u očí s normálním tlakem. Pokud je oční tlak mezi 30 a 35 mmHg, je riziko glaukomu 40krát vyšší.

Zvýšený oční tlak může způsobit glaukom dvěma způsoby. Nejprve tlakem vyvíjeným přímo na vlákna zrakového nervu. Zadruhé negativním ovlivněním průtoku krve a tím i metabolismu v hlavici zrakového nervu.

Pokud jste naměřili vysoký oční tlak, doporučuje se navštívit očního lékaře. Kromě zvýšeného očního tlaku jsou s glaukomem spojeny také změny očního tlaku. U zdravých očí jsou změny nitroočního tlaku malé, ale mohou být významné, pokud je přítomen glaukom. K dočasnému zvýšení očního tlaku může dojít kdykoli během dne.

 

Mezi pacienty s glaukomem má asi polovina normální oční tlak 10-21 mmHg. Samotné měření očního tlaku tedy nelze použít k odhalení všech osob s rizikem rozvoje glaukomu.

 

Po změření očního tlaku jsou u glaukomu nejdůležitější vyšetření zorného pole a různá zobrazení. Testy zorného pole mohou ukázat, zda má onemocnění znatelný vliv na periferní zorné pole. Důležité jsou také testy zorného pole pro sledování vývoje glaukomu. Pomocí zobrazovacích technik, jako je například focení očního pozadí, optická koherentní tomografie nebo mikroskopické studie, je možné dokumentovat změny optického nervu, nervových vláken a dalších očních struktur.

 

Léčba

Snížení očního tlaku je v současnosti jediným způsobem léčby glaukomu. Cílem léčby glaukomu je především prevence zrakového postižení v důsledku glaukomu. Léčba spočívá ve snížení tlaku v očích bez ohledu na základní úroveň. Cílem je obvykle snížit oční tlak o 20–30 % nebo jej snížit na úroveň pod 20 mmHg.

Nejčastější léčebnou metodou je lék ve formě očních kapek. Účinnost léku se kontroluje měřením snížení očního tlaku, zobrazením zrakového nervu a vrstvy nervových vláken a také testy zorného pole. Kapky mohou zpočátku způsobit podráždění a nepříjemné pocity v očích. Tyto nežádoucí účinky mohou způsobit, že pacient kapky nebude pravidelně používat, takže se glaukom rozvíjí rychleji. Pokud z nějakého důvodu není medikace vhodná nebo nezabírá, lze zvážit laser nebo operaci.

Prognóza glaukomu je obecně dobrá, pokud je onemocnění odhaleno včas a pacient dokončí léčbu a sledování je normální. Největší
riziko poškození zraku existuje, pokud není glaukom odhalen včas.

Aby byl glaukom zachycen včas, je důležité pravidelně měřit oční tlak.

 

S icare HOME2 můžete měřit oční tlak po delší dobu , aby bylo možné přizpůsobit léčbu glaukomu na základě spolehlivých informací.

 


 

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zpět do obchodu